koduhooldus
viimsis
Pakume hästikorraldatud hooldusabi eakatele ja kõrvalist abi vajavatele isikutele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla, ning tagame turvatunde lähedastele. Oluliseks põhimõtteks on kliendi teadlike valikute austamine ja arvestamine.